RSS

วันที่ 27 เมษายน 2559 เวลา.14.30 น. คณะกรรมการประเมินผลงานบำรุงทาง และงานอำนวยความปลอดภัย ประจำปี 2559 นำโดย นายนุกูล ใจชื่อ รองผู้อำนวยการสำนกงานทางหลวงที่ 3 และคณะ เข้าประเมินผลงาน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง ,หัวหน้าหมวดทางหนองคาย และ หัวหน้างานแผนงาน โดยให้นำเสนอผลงานเป็น powerpoint และลงตรวจพื้นที่รับผิดชอบ

news4
news4
Detail Download
news4
news4
Detail Download
news4
news4
Detail Download
news4
news4
Detail Download
news4
news4
Detail Download
news4
news4
Detail Download
news4
news4
Detail Download
news4
news4
Detail Download
news4
news4
Detail Download
news4
news4
Detail Download
news4
news4
Detail Download
news4
news4
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery