RSS

วันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายณัฐพงษ์ ตรีวัชตรานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 3 พร้อมด้วย นาย ชิดชัย ศรีดามา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองคาย ร่วมต้อนรับ ดร.วันจักร ฉายากุล วิศวกรใหญ่ด้านอำนวยความปลอดภัยพร้อมคณะ มอบของขวัญพร้อมตรวจเยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฎิบัติงาน ประจำปี 2562 ณ แขวงทางหลวงหนองคาย

ต้อนรับวิศวกรใหญ่ด้ายอำนวยความปลอดภัยพร้อมคณะ
ต้อนรับวิศวกรให...
Detail Download
ต้อนรับวิศวกรใหญ่ด้ายอำนวยความปลอดภัยพร้อมคณะ
ต้อนรับวิศวกรให...
Detail Download
ต้อนรับวิศวกรใหญ่ด้ายอำนวยความปลอดภัยพร้อมคณะ
ต้อนรับวิศวกรให...
Detail Download
ต้อนรับวิศวกรใหญ่ด้ายอำนวยความปลอดภัยพร้อมคณะ
ต้อนรับวิศวกรให...
Detail Download
ต้อนรับวิศวกรใหญ่ด้ายอำนวยความปลอดภัยพร้อมคณะ
ต้อนรับวิศวกรให...
Detail Download
ต้อนรับวิศวกรใหญ่ด้ายอำนวยความปลอดภัยพร้อมคณะ
ต้อนรับวิศวกรให...
Detail Download
ต้อนรับวิศวกรใหญ่ด้ายอำนวยความปลอดภัยพร้อมคณะ
ต้อนรับวิศวกรให...
Detail Download
ต้อนรับวิศวกรใหญ่ด้ายอำนวยความปลอดภัยพร้อมคณะ
ต้อนรับวิศวกรให...
Detail Download
ต้อนรับวิศวกรใหญ่ด้ายอำนวยความปลอดภัยพร้อมคณะ
ต้อนรับวิศวกรให...
Detail Download
ต้อนรับวิศวกรใหญ่ด้ายอำนวยความปลอดภัยพร้อมคณะ
ต้อนรับวิศวกรให...
Detail Download
ต้อนรับวิศวกรใหญ่ด้ายอำนวยความปลอดภัยพร้อมคณะ
ต้อนรับวิศวกรให...
Detail Download
ต้อนรับวิศวกรใหญ่ด้ายอำนวยความปลอดภัยพร้อมคณะ
ต้อนรับวิศวกรให...
Detail Download
ต้อนรับวิศวกรใหญ่ด้ายอำนวยความปลอดภัยพร้อมคณะ
ต้อนรับวิศวกรให...
Detail Download
ต้อนรับวิศวกรใหญ่ด้ายอำนวยความปลอดภัยพร้อมคณะ
ต้อนรับวิศวกรให...
Detail Download
ต้อนรับวิศวกรใหญ่ด้ายอำนวยความปลอดภัยพร้อมคณะ
ต้อนรับวิศวกรให...
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery