RSS

วันที่ 9 มกราคม 2560 เวลา 13.30 น. นายชิดชัย ศรีดามา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองคาย
จัดงานแข่งขันกีฬาสามัคคีและเทศกาลปีใหม่ 2560 ให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัด เพื่อเป็นการขอบคุณเจ้าหน้าที่
และเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีบุคลากรในหน่วยงาน หลังเสร็จสิ้นภารกิจในการจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวก
และปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปี 2560 ในการให้บริการประชาชนช่วงเทศกาล
ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2559 - วันที่ 4 มกราคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง

ปีใหม่ 2560
ปีใหม่ 2560
Detail Download
ปีใหม่ 2560
ปีใหม่ 2560
Detail Download
ปีใหม่ 2560
ปีใหม่ 2560
Detail Download
ปีใหม่ 2560
ปีใหม่ 2560
Detail Download
ปีใหม่ 2560
ปีใหม่ 2560
Detail Download
ปีใหม่ 2560
ปีใหม่ 2560
Detail Download
ปีใหม่ 2560
ปีใหม่ 2560
Detail Download
ปีใหม่ 2560
ปีใหม่ 2560
Detail Download
ปีใหม่ 2560
ปีใหม่ 2560
Detail Download
ปีใหม่ 2560
ปีใหม่ 2560
Detail Download
ปีใหม่ 2560
ปีใหม่ 2560
Detail Download
ปีใหม่ 2560
ปีใหม่ 2560
Detail Download
ปีใหม่ 2560
ปีใหม่ 2560
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery