RSS

29 กรกฎาคม 2559 นายพัลลภ จันทร์งามปภากูล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองคาย พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรม โครงการมอบอุปกรณ์การเรียน ของใช้ส่วนตัว และเลี้ยงอาหารเย็น ประจำปี 2559 มอบให้กับเด็กชาย จำนวน 130 คน ในความดูแล ของสถานสงเคราะห์เด็กชาย (บ้านหนองคาย) อ.เมือง จ.หนองคาย

โครงการมอบอุปกรณ์การเรียน ของใช้ส่วนตัวและเลี้ยงอาหารเย็น ประจำปี 2559
โครงการมอบอุปกร...
Detail Download
โครงการมอบอุปกรณ์การเรียน ของใช้ส่วนตัวและเลี้ยงอาหารเย็น ประจำปี 2559
โครงการมอบอุปกร...
Detail Download
โครงการมอบอุปกรณ์การเรียน ของใช้ส่วนตัวและเลี้ยงอาหารเย็น ประจำปี 2559
โครงการมอบอุปกร...
Detail Download
โครงการมอบอุปกรณ์การเรียน ของใช้ส่วนตัวและเลี้ยงอาหารเย็น ประจำปี 2559
โครงการมอบอุปกร...
Detail Download
โครงการมอบอุปกรณ์การเรียน ของใช้ส่วนตัวและเลี้ยงอาหารเย็น ประจำปี 2559
โครงการมอบอุปกร...
Detail Download
โครงการมอบอุปกรณ์การเรียน ของใช้ส่วนตัวและเลี้ยงอาหารเย็น ประจำปี 2559
โครงการมอบอุปกร...
Detail Download
โครงการมอบอุปกรณ์การเรียน ของใช้ส่วนตัวและเลี้ยงอาหารเย็น ประจำปี 2559
โครงการมอบอุปกร...
Detail Download
โครงการมอบอุปกรณ์การเรียน ของใช้ส่วนตัวและเลี้ยงอาหารเย็น ประจำปี 2559
โครงการมอบอุปกร...
Detail Download
โครงการมอบอุปกรณ์การเรียน ของใช้ส่วนตัวและเลี้ยงอาหารเย็น ประจำปี 2559
โครงการมอบอุปกร...
Detail Download
โครงการมอบอุปกรณ์การเรียน ของใช้ส่วนตัวและเลี้ยงอาหารเย็น ประจำปี 2559
โครงการมอบอุปกร...
Detail Download
โครงการมอบอุปกรณ์การเรียน ของใช้ส่วนตัวและเลี้ยงอาหารเย็น ประจำปี 2559
โครงการมอบอุปกร...
Detail Download
โครงการมอบอุปกรณ์การเรียน ของใช้ส่วนตัวและเลี้ยงอาหารเย็น ประจำปี 2559
โครงการมอบอุปกร...
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery