RSS

วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.00 น. นายพัลลภ จันทร์งามปภากูล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองคาย นำข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามกุฏราชกุมาร ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย โดยพร้อมเพรียง

เฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามกุฏราชกุมาร
เฉลิมพระเกียรติ...
Detail Download
เฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามกุฏราชกุมาร
เฉลิมพระเกียรติ...
Detail Download
เฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามกุฏราชกุมาร
เฉลิมพระเกียรติ...
Detail Download
เฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามกุฏราชกุมาร
เฉลิมพระเกียรติ...
Detail Download
เฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามกุฏราชกุมาร
เฉลิมพระเกียรติ...
Detail Download
เฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามกุฏราชกุมาร
เฉลิมพระเกียรติ...
Detail Download
เฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามกุฏราชกุมาร
เฉลิมพระเกียรติ...
Detail Download
เฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามกุฏราชกุมาร
เฉลิมพระเกียรติ...
Detail Download
เฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามกุฏราชกุมาร
เฉลิมพระเกียรติ...
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery