RSS

วันนี้ ( 8 กรกฎาคม 2559 ) นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะเดินทางโดยรถไฟจากกรุงเทพมหานคร ถึงสถานีรถไฟนาทา อำเภอเมืองหนองคาย พร้อมตรวจพื้นที่สถานี โดยมี นายสุชาติ นพวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ก่อนที่จะเดินทางตรวจพื้นที่ สถานีรถไฟหนองคายแห่งใหม่ จากนั้นคณะได้เดินทางไปยังสถานีรถไฟท่านาแล้ง เมืองหาดทรายฟอง แขวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ในส่วนช่วงบ่าย ได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารในสังกัด เพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาโครงข่ายระบบคมนาคมขนส่งทั้งทางรางและทางถนน เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาโครงข่ายขนส่งในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย ระยะที่ 2 ณ ห้องประชุมจารึกอนุพงษ์ แขวงทางหลวงหนองคาย โดย นายพัลลภ จันทร์งามปภากูล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองคาย ได้รายงานความก้าวหน้าแผนพัฒนาโครงการข่ายคมนาคมขนส่ง หลังจากนั้น ได้เดินทางไปตรวจติดตามการดำเนินโครงการหนองคายปลอดภัยไร้ความเร็ว ที่มีการติดตั้งกล้องจับความเร็วด้วยเลเซอร์แบบติดตั้งถาวร 3 จุด ในทางหลวงหมายเลข 2 ที่ กม 492+100 และตรวจเยี่ยมสถานีขนส่ง บ.ข.ส.หนองคาย จากนั้นคณะได้เดินทางต่อไปตรวจพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ new

นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
นายออมสิน ชีวะพ...
Detail Download
นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
นายออมสิน ชีวะพ...
Detail Download
นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
นายออมสิน ชีวะพ...
Detail Download
นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
นายออมสิน ชีวะพ...
Detail Download
นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
นายออมสิน ชีวะพ...
Detail Download
นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
นายออมสิน ชีวะพ...
Detail Download
นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
นายออมสิน ชีวะพ...
Detail Download
นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
นายออมสิน ชีวะพ...
Detail Download
นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
นายออมสิน ชีวะพ...
Detail Download
นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
นายออมสิน ชีวะพ...
Detail Download
นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
นายออมสิน ชีวะพ...
Detail Download
นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
นายออมสิน ชีวะพ...
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery