ภูห้วยอีสัน

ภูห้วยอีสัน ตั้งอยู่ใน ตำบลบ้านม่วง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย เป็นจุดพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกได้แบบ กว้างไกลสุดตาถือเป็น จุดชมทะเลหมอกสุด Unseen ที่สวยงามอีกจุดหนึ่งของหนองคาย  เบื้องล่างของทะเลหมอกภูห้วยอีสันสามารถมองเห็นเกาะแก่ง ของแม่น้ำโขงซึ่งหากวันใดที่สายหมอกบางเบาสามารถมองเห็นวิวพระอาทิตย์สีทองในยามเช้าสะท้อน ไปยังพื้นน้ำและเกาะแก่ง ได้ชัดเจน โดยระหว่างเส้นทางสามารถชมทะเลหมอกได้ประมาณ 2 จุด คือ จุดชมวิวสูงสุดที่เป็นพื้นที่ของ อ บ ต บ้านม่วง และอีกหนึ่งจุด คือ พื้นที่ของครัวไม้น้ำซึ่งจะอยู่ถัดลงมาด้านล่าง ซึ่งแต่ละจุดก็มีมุมมองที่สวยงามต่างกัน ช่วงเวลาที่เหมาะสม คือ ช่วงฤดูหนาว ตั้งแต่เวลา 05.30 น.- 08.00 น.

 

การเดินทางไปชม ทะเลหมอกภูห้วยอีสัน ไม่อนุญาติให้นักท่องเที่ยวนำรถส่วนตัวขึ้นไปให้จอดรถไว้ข้างล่าง ให้ใช้บริการรถอีแต๋น ของชาวบ้านต้องมายังจุดนัดพบซึ่งมีให้เลือกขึ้นรถ 2 จุด คือ หน้าอ.บ.ต. บ้านม่วง โทร 042 414 871 087 219 5500 อีกจุด คือ ครัวไม้น้ำ 085-0017411 ซึ่งทั้งสองแห่งจะแยกออกจากกัน หากใช้บริการรถอีแต๋นโดยขึ้นที่ อ บ ต บ้านม่วง รถจะพาขึ้นไปยัง จุดชมวิวสูงสุด ซึ่งเป็นพื้นที่ดูแลโดย อ บ ต บ้านม่วง หลังจากนั้นก็ค่อยเดินเท้าลงมายังจุดชมวิวของครัวไม้น้ำก็ได้ แต่ถ้าใช้บริการ รถของครัวไม้น้ำ รถก็จะพาขึ้นไปชมวิวยังจุดชมวิวของครัวไม้น้ำ ซึ่งอยู่ถัดลงมานักท่องเที่ยวท่าน ใดต้องการขึ้นไป ยังจุดชมวิว สูงสุดของ อบ ต บ้านม่วง ต้องเดินขึ้นไปเองซึ่งค่อนข้างชันพอสมควร หรือจะอาศัยรถอีแต๋นที่วิ่งผ่านไปมาขึ้นไปก็ได้แต่รถของทั้งสองแห่ง จากแยกออกจากกัน หากรถขึ้นรถของบ้านม่วงก็ต้องกลับรถของบ้านม่วง แต่ถ้าขึ้นรถของครัวไม้น้ำก็ต้องกลับรถ ของครัวไม้น้ำจุดชมทะเลหมอกภูห้วยอีสันในส่วนพิ้นที่ของ อ บ ต บ้านม่วง

 

 

 

 

 

 จุดชมทะเลหมอกภูห้วยอีสันในส่วนพื้นที่ของครัวไม้น้ำเห็นหมอกใกล้กว่า

 

 

 

 

 

  
นั่งรถอีแต๋นขึ้นชมทะเลหมอก

 

 

การเดินทางไปภูห้วยอีสันโดยรถส่วนตัว   อำเภอสังคมห่างจากจังหวัดหนองคาย ประมาณ 95 กิโลเมตร  การเดินทางใช้ทางหลวงหมายเลข 211 หนองคาย – เลย จากตัวเมืองหนองคาย วิ่งผ่านอำเภอท่าบ่อ ผ่านอำเภอศรีเชียงใหม่ เข้าสู่อำเภอสังคม จากอำเภอสังคมตรงไปเรื่อยประมาณ 22 ก.ม. จะถึงครัวไม้น้ำก่อน จากนั้นก็จะถึง อ.บ.ตง บ้านม่วง ซึ่งทั้งสองจุดเป็นจุดขึ้นรถอีแต๋นไปยังภูห้วยอีสัน
แหล่งที่มา : http://www.paiduaykan.com/