หมวดทางหลวงโพนพิสัย รวมกับเจ้าหน้าที่ตราชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่ สทล3. ทำการตั้งด่าน บริเวณทางหลวงหมายเลข 212 กม.37 ด้านซ้ายทาง