นายสามารถ  ศรีนาดี  หัวหน้าหมวดทางหลวงหนองคาย ชี้แจง ร้านค้าในทางหลวงหมายเลข 212  ตอน หนองคาย-ปากสวย ที่ กม.2+200  ในทราบถึงการกระทำผิด พรบ.ทางหลวง พ.ศ 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ค.2549  โดยให้รื้อย้ายสิ่งของออกจากเขตทางหลวง


หมวดทางหลวงหนองคาย เข้าทำความสะอาดพื้นทางเดินและทางระบายน้ำสะพานลอยหน้ารร.ปทุมเทพวิทยาคาร