ประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

การมีส่วนร่วมของประชาชนสำหรับโครงการ

"กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประะานให้เป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) ตอนที่ 2"

ทางหลวงหมายเลข 22 ตอน สกลนคร - นครพนม 

ระหว่าง กม.197+676.000 - กม.223+073.635 ระยะทาง 25.398 กิโลเมตร

 

บันทึกและคำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงาน ตอน นครพนม - ท่าอุเทน download

โครงการประชาชนมีส่วนร่วม ตอน นครพนม - ท่าอุเทน download 

 

ค้นหา