โทรศัพท์ 04-2511-123 , โทรสาร 04-2512-580 , อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

หน่วยงาน   เบอร์โทร
ประชาสัมพันธ์ 0
งานสารสนเทศ  15
งานสารบรรณ  16
งานการเงินและบัญชี  17 
งานพัสดุและสัญญา   18 
งานแผนงาน 19
งานอำนวยความปลอดภัย 20 
งานปรับซ่อม  21
งานบำรุงทางและภูมิทัศน์ 22
ห้องไอที 24
เลขานุการ 25
ป้อมยาม 23
หมวดทางหลวงนครพนม 0-4258-7238 
หมวดทางหลวงท่าอุเทน 0-4205-0009 
หมวดทางหลวงศรีสงคราม 0-4259-9627 
หมวดทางหลวงนาแก 0-4253-0881
หมวดทางหลวงปลาปาก(หนองฮี) 0-4258-5194 
ด่านสะพานมิตรภาพ ๓ (นครพนม-คำม่วน) 0-4253-0718 

ค้นหา