วันอังคารที่ 12 เม.ย. 2559 นายอำนวยพร ศรีอิสรานุสรณ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครพนม เข้าร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2559 จังหวัดนครพนม. ณ ศาลากลางจังหวัดนครพนม

ค้นหา