เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 นายวุฒิพงศ์ คำภูแสน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครพนม ให้เกียรติมาเป็นประธานและวิทยาการให้แก่คณะกองฝึกอบรมกับผู้เข้าอบรมหลักสูตร "Third Country Trianing Programe(TCTP) on Internqtoinal R0ad Inftastructure Development For ASEAN and BIMSTEC Network ณ ห้องประชุมสะพานด่านมิตรภาพ3

 

ค้นหา