เมื่อวันพุธ  ที่ 13 กันยายน 2560 นายวุฒิพงศ์ คำภูแสน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครพนม พร้อมด้วยส่วนงานราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคม ร่วมให้การต้อนรับคณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายพิชิต อัคราทิตย์) ในภาระกิจการสำรวจเส้นทางเดินรถโดยสาร ไทย ลาว เวียดนาม  ณ ศาลาเคียงโขงเพื่อนสนิท แขวงทางหลวงนครพนม

ค้นหา