• 1

  .

 • 2

  .

 • 3

  .

 • 4

  .

 

               วันอังคาร ที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลาประมาณ 02.00 น. แขวงทางหลวงนครพนม โดยหมวดทางหลวงนาแก ได้รายงานเหตุฉุกเฉินจุดเฝ้าระวังน้ำกัดเซาะคอสะพาน บนทางหลวงหมายเลข 2033 ตอน นาแก – นาเหนือ ที่ กม.1+244 สะพานลำน้ำก่ำ น้ำได้ไหลลอดผ่านแนวป้องกันน้ำกัดเซาะ และน้ำได้ไหลผ่านคอสะพานไปอีกฝั่งหนึ่ง เกรงว่าผิวจราจรและคันทางคอสะพานจะทรุดตัวได้ทุกเมื่อ จึงได้ปิดการจราจรทั้งสองฝั่งไม่ให้รถผ่านไปมา เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้ที่เดินทางสัญจรไปมา ผู้ที่มีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางผ่านขอให้ใช้เส้นทางเลี่ยง(ตามแผนที่แสดงเส้นทางเลี่ยง) เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง

 

   

ค้นหา