นายไพจิตร   โพธิ์จันทร์

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครนายก

   

กิจกรรมปลูกต้นไม้  เนื่องในโอกาส "วันต้นไม้ประจำปี ของชาติ พ.ศ.๒๕๖๑" 

เมื่อวันที่  ๑ มิถุนายน 2561  เวลา ๐๙.๓๐ น.

โดยคณะเจ้าหน้าที่แขวงฯนครนายก ได้ร่วมปลูกต้นไทรเกาหลี ณ บริเวณหน้าแขวงทางหลวงนครนายก ทางหลวงหมายเลข ๓๐๕ ตอน องครักษ์ - นครนายก ที่ กม.๕๔+๐๐๐

     

    

   

   

 

   

บริการประชาชน  

   

พยากรณ์อากาศ  

   

ราคาน้ำมัน  

   
© ALLROUNDER