ส่วนที่ 1 : บททั่วไป Down Load

ส่วนที่ 2 : การควบคุมการรักษาการขยายและสงวนเขตทางหลวง Down Load

ส่วนที่ 3 : การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างหรือขยายเขตทางหลวง Down Load

ส่วนที่ 4 : บทกำหนดโทษ Down Load

 

พระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ 2 ) Down Load

Copyright © 2020 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่2(ชุมแพ). All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.
f t g