ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2521 มีเนื้อที่ 36-3-39  ไร่   ตั้งอยู่ในทางหลวงหมายเลข  12 สายขอนแก่น ชุมแพ ที่ กม.82+663(เดิม) กม.ใหม่ 470+932 ด้านซ้ายทาง   สำนักงานเริ่มแรกเป็นอาคารไม้  ใช้เป็นสำนักงานชั่วคราว   ต่อมาปี พ.ศ. 2522   ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่ และทำการเปิดใช้สำนักงานแขวงฯ ใน  วันที่  25  มิถุนายน  พ.ศ. 2523 ซึ่งมีพื้นที่ควบคุมดูแล ดังนี้

มีหมวดทางหลวงทั้งหมด 5 หมวดทางหลวงได้แก่

      1.หมวดทางหลวงหนองไผ่

      2. หมวดทางหลวงโนนหัน

      3. หมวดทางหลวงหนองเรือ

      4. หมวดทางหลวงเกษตรสมบูรณ์

      5. หมวดทางหลวงแก้งคร้อ

Copyright © 2020 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่2(ชุมแพ). All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.
f t g