พิธีถวายสัตย์ปฎิญาณ

ดร.เกียรติพงษ์ เจียรนัยธนะกิจ ผอ.ขท.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์  จัดกิจกรรมพิธีถวายสัตยฺปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2561 เนื่องในฌอกาสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 และลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ สำนักงานแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561

 

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 โดยมี นายเธียรชัย  อัจฉริยพันธ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งหน่วยงานภาคีเครือข่าย ปล่อยขบวนรถรณรงค์ ขับช้า การเปิดไฟ คาดเข็มขัด บริเวณทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ห้วยสีดา - ปากทางเขื่อนลำปาว ที่ กม.620+390 ด้านขวาทาง(จุดบริการทั่วไทย) วันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น

ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ทางหลวงหมายเลข 214 ตอน กาฬสินธุ์ - ร้อยเอ็ด

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ โดย ดร.เกียรติพงษ์ เจียรนัยธนะกิจ ผอ.ขท.กาฬสินธุ์ ร่วมกับสำนักสำรวจและออกแบบ  จัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน  เพื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร และรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วน โครงการก่อสร้างที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ  2561  ทำการก่อสร้างขยายช่องจราจรจาก 2 เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 214 ตอน กาฬสินธุ์ – ร้อยเอ็ด ระหว่าง กม.14+500–กม.20+225 และ กม.20+820 - กม.30+500 วงเงินงบประมาณ 538,698,310.- บาท ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 

เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

นายกฤษดา  ศรีดามา  ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 8  ร่วมกัลแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์  โดย  ดร.เกียรติพงษ์  เจียรนัยธนะกิจ  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์  และคณะเจ้าหน้าที่  พร้อมด้วยหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม  สาธารณสุข  ตำรวจ  ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย  และหน่วยงานอื่นๆ  ร่วมพิธีเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัย  ช่วงเทสกาลปีใหม่ 2561  และปล่อยขบวนรถโครงการ "เดินทางอุ่นใจ ปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง"  เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชน  บนทางหลวงหมายเลข  12  ตอน  ห้วยสีดา - ปากทางเขื่อนลำปาว  ที่  กม.620+390 ด้านขวาทาง (จุดบริการทั่วไทย)  โดย  นายธนูสินธ์  ไชยสิริ  ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์  เป็นประธานในพิธีฯ

ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน สาย 227 ตอน 1

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ โดย ดร.เกียรติพงษ์ เจียรนัยธนะกิจ ผอ.ขท.กาฬสินธุ์ จัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร และรับฟังความคิดเห็นจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วน งานจ้างเหมาบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ทางหลวงหมายเลข 227 ตอน กาฬสินธุ์ – แยกดงแหลม ระหว่าง กม.16+025–กม.17+200 และ กม.19+000 - กม.21+350 วงเงินงบประมาณ 25,000,000.00.- บาท ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน สาย 227 ตอน 2
  2. ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
  3. ผอ.ขท.กาฬสินธุ์ และรอ.ขท.(ป) ไหว้สักการะศาลและกราบนมัสการหลวงพ่อคุตโตวิถินิรโย เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่
  4. ปลูกดอกดาวเรือง
  5. ตรวจสอบและซ่อมคอสะพานข้ามลำน้ำปาว
  6. ประชุมปรึกษาหารือพร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจสอบน้ำท่วม ทล.2009
  7. ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ทล.213 และทล. 2116
  8. แจกน้ำดื่ม กาแฟ ลูกอม และสติ๊กเกอร์รณรงค์"ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด"
  9. พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และพิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดกาสินธุ์
  10. รณรงค์อุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560