Banner001

แผนกเปตอง

ผลการดำเนินงานประจำปี 2559

1. วันที่ 28 กันยายน 2559 จัดการแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีม 2 คน เพื่อเลี้ยงส่งนักกีฬาเปตองที่เกษียณอายุราชการ 2559

2. เนื่องจากงดการแข่งขันกีฬากรมฯ จึงไม่มีโปรแกรมแข่งขัน แต่นักกีฬาเปตองก็ยังคงฝึกซ้อม และเล่นกีฬาเปตอง เพื่อออกกำลังกายเป็นประจำทุกวันในช่วงเวลาพักเที่ยง

Copyright © 2017. Highway Department Association. All Rights Reserved.