Banner001

แผนกเทนนิส

ผลการดำเนินงานประจำปี 2559

1. เล่นเทนนิสในช่วงเย็น (เฉพาะวันทำการ) เวลาประมาณ 17.00-19.00 น. มีสมาชิกเข้าร่วม 10-15 คน

2. โครงการสอนเทนนิสให้กับเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงและบุตรหลาน ในเดือนมีนาคม-เมษายน 2559 โดยเปิดสอนสัปดาห์ละ 2 ครั้ง (วันอังคารและวันพฤหัสบดี)

Copyright © 2017. Highway Department Association. All Rights Reserved.