Banner001

แผนกข้าราชการ พนักงานบำเหน็จบำนาญ

ผลการดำเนินงานประจำปี 2559

1. ยอดสมาชิก 909 ราย (ชาย 637 ราย หญิง 272 ราย)

2. จัดงานสังสรรค์ให้สมาชิก ทุกวันอังคารสุดท้ายของเดือน ณ ห้องประดิพัทธภูบาล ราชตฤณมัยสมาคม และจัดงานวันเกิดให้สมาชิก

3. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและวางพวงมาลาในวันสถาปนากรมทางหลวง วันที่ 1 เมษายน 2559

4. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์ของกรมทางหลวง วันที่ 22 เมษายน 2559 ณ ห้องสัมมนาเทิดศักดิ์ เศรษฐมานพ

5. จัดพิธีรดน้ำดำหัวสมาชิกอาวุโสของแผนกฯ เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันสงกรานต์ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ณ ราชตฤณมัยสมาคม

6. นำสมาชิกร่วมทดสอบระบบรถไฟฟ้าสายสีม่วง เมื่อเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2559

7. ร่วมพิธีเปิด ATM และทำบุญครบรอบ 39 ปี ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2559

8. ติดต่อประสานงานกับคุณจิตพันธ์ ประกอบพร วิศวกรที่ปรึกษาบริษัทควบคุมงานรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน เพื่อนำสมาชิกเยี่ยมชมอุโมงค์ลอดแม่น้ำเจ้าพระยาในโอกาสต่อไป

9. ร่วมงานเลี้ยงเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เกษียณอายุราชการของกรมทางหลวง และประธานกล่าวต้อนรับสมาชิกใหม่พร้อมชี้แจงกิจกรรมของแผนกฯ ในวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559

10. จัดการแข่งขันกอล์ฟเพื่อเชื่อมความสามัคคีระหว่างสมาชิกชมรมและผู้มีเกียรติ รวม 5 ครั้ง

11. ร่วมบำเพ็ญกุศลสมาชิกผู้ล่วงลับ จำนวน 15 ราย พร้อมมอบเงินสงเคราะห์แก่ทายาท รายละ 2,500 บาท พร้อมส่งหรีด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 47,300 บาท

12. จัดทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้สมาชิกที่ถึงแก่กรรมประจำปี 2559 ในวันที่ 3 ตุลาคม 2559 ณ โรงพยาบาลสงฆ์

13. จัดทัศนศึกษาและทำบุญไหว้พระที่ จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากที่ปรึกษาแผนกฯ นายอนันต์ วงศ์พานิช ในการติดต่อประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง

14. วางระเบียบแผนกฯ ว่าด้วยการเก็บเงินรักษา การเบิกจ่ายเงินหรือการทำนิติกรรมผู้พัน พ.ศ.2559 และระเบียบแผนกฯ ว่าด้วยการสงเคราะห์สมาชิก พ.ศ.2559

15. จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 20 มกราคม 2560 ณ อาคารนันทนาการ กรมทางหลวง

16. จัดงานปีใหม่ให้สมาชิกในวันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 ณ ห้องประดิพัทธภูบาล ราชตฤณมัยสมาคม

Copyright © 2017. Highway Department Association. All Rights Reserved.