Banner001

กิจกรรมดี ๆ จากสมาคมสโมสรกรมทางหลวง สำหรับสมาชิกสามัญ (ที่สมัครและชำระค่าบำรุงสมาคมแบบตลอดชีพและได้รับอนุมัติให้เป็นสมาชิกก่อนวันที่ 1 เมษายน 2560)

กิจกรรมแจกเสื้อที่ระลึกให้แก่สมาชิกสมาคมสโมสรกรมทางหลวง
โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์รับเสื้อที่ระลึกได้ที่ >>> goo.gl/oSNHWW

หลังจากการตรวจสอบรายชื่อแล้วพบว่าท่านมีสิทธิ์ได้รับเสื้อที่ระลึก ขอให้ท่านกรอกรายละเอียดของขนาดและสีเสื้อที่ท่านต้องการได้ที่ >>> goo.gl/McRWNc

หรือต้องการตรวจสมาชิกภาพได้ที่ เมนู Member

Copyright © 2017. Highway Department Association. All Rights Reserved.