p13 01วันนี้ (25 กันยายน 2560) นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง ในฐานะนายกสมาคมสโมสรกรมทางหลวง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาคมสโมสรกรมทางหลวง ประจำปี 2559-2561 ครั้งที่ 7/2560 ณ ห้องประชุมสวัสดิ์วรวิถี อาคารพหลโยธิน ชั้น 2 กรมทางหลวง

d13 01 d13 02
d13 03 d13 04
d13 05 d13 06