a01

วันนี้ (3 พฤษภาคม 2560) เวลา 10.00 น. นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง ในฐานะนายกสมาคมสโมสรกรมทางหลวง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาคมสโมสรกรมทางหลวง ประจำปี 2559-2561 ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมสวัสดิ์วรวิถี อาคารพหลโยธิน กรมทางหลวง

 

ในการนี้ นายกสมาคมฯขอความร่วมมือให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ของกรมทางหลวงสมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญตลอดชีพของสมาคมฯเพื่อรับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และร่วมกันพัฒนางานกิจกรรมของกรมทางหลวง สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0 2354 6668 ต่อ 27100 , 0 2354 6495 (โทร. และ fax) และ 06 3374 8002

a001 a002
a003 a004
a005 a006
a007 a008
a009 a0010