p05 10

วันนี้ ( 21 ตุลาคม 2558 ) นายกำพล อุรุยศ อุปนายกคนที่ 1 สมาคมสโมสรกรมทางหลวง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาคมสโมสรกรมทางหลวง ประจำปี 2557-2558 ครั้งที่ 4/2558 ณ ห้องประชุมสารศาสตร์ศิริลักษณ์ อาคารพหลโยธิน กรมทางหลวง