p04 31

นายชูศักดิ์ เกวี อธิบดีกรมทางหลวง นายกสมาคมสโมรกรมทางหลวงเป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาภายในกรมทางหลวง พร้อมให้กำลังใจนักกีฬาประเภทต่าง ๆ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557

 

 

   
 
p04 24 p04 25
p04 26 p04 27
p04 28 p04 29
p04 30 p04 31
p04 32 p04 33