p02 08 สมาคมสโมสรกรมทางหลวงจัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาคมสโมสรกรมทางหลวง ประจำปี 2557 – 2559 ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมสวัสดิ์วรวิถี กรมทางหลวง