วันที่ 26 ตุลาคม 2560
นายวัฒนะ โพธิ์นาคเงิน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชุมพร พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชุมพร
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
ณ โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ จ.ชุมพร