วันที่  20  ตุลาคม  2560   เวลา  12.00  น.

  นายวัฒนะ โพธิ์นาคเงิน ผู้อำนวยการเเขวงทางหลวงชุมพร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่

 

แขวงทางหลวงชุมพร ต้อนรับคณะกฐินกรมทางหลวง  ณ ห้องอาหารครัวคุณสาหร่าย