หน้าที่ความรับผิดชอบแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2

1.วางแผนงานบำรุงปกติ บำรุงพิเศษ บำรุงตามกำหนดเวลา งานบูรณะและงานรักษาสภาพทาง

2.วางแผนดำเนินงาน และดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้

3.บำรุงรักษาเครื่องจักรยานพาหนะ

4.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

แผนที่เส้นทางในความควบคุมขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2

บัญชีแสดงระยะควบคุมของแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2

หน่วยงานในสังกัด 

1.หมวดทางหลวงเทิง

2.หมวดทางหลวงป่าแดด

3.หมวดทางหลวงเวียงเชียงรุ้ง

4.หมวดทางหลวงเชียงแสน

5.หมวดทางหลวงเวียงแก่น

6.หมวดทางหลวงเชียงของ

7.หน่วยบำรุงทางภูชี้ฟ้า

8.งานอำนวยความปลอดภัย

9.งานปรับซ่อม

10.หน่วยต้นไม้และส่วน

Please publish modules in offcanvas position.