ประวัติ วิสัยทัศน์

กรมทางหลวงได้วางโครงการจัดตั้งแขวงการทางเชียงคำเมื่อ ปี 2521 จึงให้แขวงการทางพะเยา จัดหาที่ดินประมาณ 50 ไร่ เพื่อก่อสร้างสำนักงานและอาคารบ้านพักต่างๆ แขวงการทางพะเยาได้ประสานงานกับนายอำเภอเชียงคำ (นายทองคำ เขื่อนทา) ในการจัดหาที่ดิน

ซื่งนายสนัด พ่วงภิญโญ ได้อุทิศที่ดินในจำนวน 78 ไร่ 2 งาน 28 ตารางวา (เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2521) และได้รับโอนที่ดินอีกบางส่วนจากสภาตำบลฝายกวาง จำนวน 31 ไร่ 3 งาน 64 ตารางวา ที่ดินอยู่ริมทางหลวงหมายเลข 1148 สาย เชียงคำ-บ้านแฮะ-ท่าวังผา ระหว่าง กม.9+365-กม.9+727 ด้านขวาทาง ท้องที่ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เมื่อกรมฯ มีคำสั่งจัดตั้งแขวงการทางเชียงคำ (ตามข้อ 1.2) แล้ว ในระหว่างที่รองบประมาณในการก่อสร้างอาคารสำนักงานและบ้านพัก ได้ตั้งสำนักงานชั่วคราวโดยเช่าตึกแถว (เลขที่ 298 ตำบลเจดีย์คำ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา) ริมทางก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ จึงได้เปิดสำนักงาน เริ่มดำเนินการตั้งแต่ วันที่ 19 ตุลาคม 2525 จนถึงปัจจุบัน

วิสัยทัศน์ กลยุทธ์

เสริมสร้างงานบำรุงทางหลวงในทุกมิติ เพิ่มศักยภาพโครงข่าย AEC เชื่อมโยง 4 ประเทศ พัฒนางาน อำนวยความปลอดภัย เป็นมาตรฐานสากล 

 

Please publish modules in offcanvas position.