Copyright 2020 - แขวงทางหลวงชัยนาท สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) กรมทางหลวง
ประกาศยกเลิกผลการประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่คำสั่ง งาน ประกาศ ณ วันที่ เอกสารแนบ
ชน./eb/13/2562 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางจักรยาน 10 ต.ค.61 ดาว์นโหลด
ชน./eb/10/2562 งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร 24 ก.ย. 61 ดาว์นโหลด
ชน./eb/9/2562 งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร 24 ก.ย. 61 ดาว์นโหลด