Copyright 2020 - แขวงทางหลวงชัยนาท สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) กรมทางหลวง
ประกาศผลการสอบราคาจ้าง
เลขที่คำสั่ง งาน ระยะเวลาดำเนินการ เอกสารแนบ
ชน.(ส)/จ.13/2561 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงาน 90 วัน ดาว์นโหลด
ชน.(ส)/จ.12/2561 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย 60 วัน ดาว์นโหลด
ชน.(ส)/จ.11/2561 งานจ้างเหมาทำการเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรับการเข้าสู่อาเซียน 60 วัน ดาว์นโหลด
ชน.(ส)/จ.10/2561 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง 60 วัน ดาว์นโหลด
ชน.(ส)/จ.9/2561 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย 60 วัน ดาว์นโหลด
ชน.(ส)/จ.8/2561 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 75 วัน ดาว์นโหลด
ชน.(ส)/จ.7/2561 งานจ้างเหมาทำการตีเส้นแบ่งทิศทางจราจร 60 วัน ดาว์นโหลด
ชน.(ส)/จ.6/2561 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย 60 วัน ดาว์นโหลด
ชน.(ส)/จ.5/2561 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย 60 วัน ดาว์นโหลด
ชน.(ส)/จ.4/2561 งานจ้างเหมาทำการซ่อมสะพานและโครงสร้าง 60 วัน ดาว์นโหลด
ชน.(ส)/จ.3/2561 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 75 วัน ดาว์นโหลด
ชน.(ส)/จ.2/2561 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งเครื่องหมายนำทาง 45 วัน ดาว์นโหลด
ชน.(ส)/จ.1/2561 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย 60 วัน ดาว์นโหลด
ชน.(ส)/จ.10/2560
งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
90 วัน
ดาว์นโหลด
ชน.(ส)/จ.9/2560
งานจ้างเหมาทำการซ่อมสะพานและโครงสร้าง
60 วัน
ดาว์นโหลด
ชน.(ส)/จ.8/2560
งานจ้างเหมาทำการเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต
60 วัน
ดาว์นโหลด
ชน.(ส)/จ.7/2560
งานจ้างเหมาทำการซ่อมสะพานและโครงสร้าง
60 วัน
ดาว์นโหลด
ชน.(ส)/จ.6/2560
งานจ้างเหมาทำการตีเส้นแบ่งทิศทางจราจร ฯ
60 วัน
ดาว์นโหลด
ชน.(ส)/จ.5/2560
งานจ้างเหมาทำการตีเส้นแบ่งทิศทางจราจร ฯ
60 วัน
ดาวน์โหลด
ชน.(ส)/จ.4/2560
งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
90 วัน
ชน.(ส)/จ.3/2560
งานจ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจร Sign Plate
120 วัน
ดาวน์โหลด
ชน.(ส)/จ.2/2560
งานจ้างเหมาทำการตีเส้นแบ่งทิศทางจราจร ฯ
60 วัน
ดาวน์โหลด
ชน.(ส)/จ.1/2560
งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร แบบ Traffic Signal
90 วัน