Copyright 2020 - แขวงทางหลวงชัยนาท สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) กรมทางหลวง

แขวงทางหลวงชัยนาท ได้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2484  สังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) สำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม สำนักงานฯ ตั้งอยู่ที่ กม.280+594 (ซ้ายทาง) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนบ้านกล้วย - หางน้ำหนองแขม อยู่ในเขตตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท มีเนื้อที่ 20 ไร่ 3 งาน 50 ตารางวา ปัจจุบันมีสายทางในความรับผิดชอบ  รวมเป็นระยะทางทั้งสิ้น 600.345  กม. (ระยะทางต่อ 2 ช่องจราจร)

Re01DSC0089

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบ่งเป็น

 ผิวคอนกรีต      113.999  กม.

ผิวแอสฟัลท์     485.646 กม.

  ผิวลูกรัง          0.700  กม.

โดยแบ่งการควบคุมออกเป็น  4  หมวดทางหลวง  คือ

1. หมวดทางหลวงสรรพยา ตั้งอยู่ที่ กม.120+625 ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน โพนางดำออก - ท่าฉนวน  ท้องที่ตำบลหาดอาษา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ระยะทางควบคุม 166.228 กม. (ระยะทางต่อ 2 ช่องจราจร)

2. หมวดทางหลวงสรรคบุรี ตั้งอยู่ที่ กม.145+841 (ขวาทาง) ทางหลวงมายเลข 340 ตอน รพ.สรรคบุรี- ชัยนาท อยู่ในท้องที่ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ระยะทางควบคุม 134.451 กม. (ระยะทางต่อ 2 ช่องจราจร)

3. หมวดทางหลวงชัยนาท ตั้งอยู่ที่ กม.289+560 (ซ้ายทาง) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ดอนรังนก - หางน้ำหนองแขม อยู่ในท้องที่ตำบลธรรมามูล อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ระยะทางควบคุม 187.600 กม. (ระยะทางต่อ 2 ช่องจราจร)

4. หมวดทางหลวงเนินขาม ตั้งอยู่ที่ กม.19+622 ทางหลวงหมายเลข 3211 ตอน ทางเข้าหันคา - กะบกเตี้ย อยู่ในท้องที่ตำบลเนินขาม อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ระยะทางควบคุม 122.776 กม. (ระยะทางต่อ 2 ช่องจราจร)