Copyright 2020 - แขวงทางหลวงชัยนาท สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) กรมทางหลวง
ที่อยู่:
เลขที่ 168
ตำบล บ้านกล้วย

อำเภอ เมืองชัยนาท
จังหวัดชัยนาท
17000
ประเทศไทย
โทรศัพท์:
056411649
โทรสาร:
056412036