ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง

 

S 7184389 

นายวิรัตน์  แสนอุดม
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบึงกาฬ

 

กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561
วันที่  28  พฤษภาคม  2561

 

21

                            แขวงทางหลวงบึงกาฬ  ได้นำเจ้าหน้าที่ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561
ในวันที่  28   พฤษภาคม  2561  เวลา 09.59 น.  ณ บริเวณที่ดินสงวนนอกเขตทางหลวงหมายเลข 212  ตอน ห้วยก้านเหลือง-ดงบัง
ที่ กม.208+094  ด้านซ้ายทาง  ในพื้นที่ ตำบลดงบัง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 

26    25
                   
15    16
             
19    18
               
   11      13      17 
        
20          14
 
27