ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง

 

S 7184389 

นายวิรัตน์  แสนอุดม
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบึงกาฬ

 

งานทำบุญ ครบรอบ 3 ปี พระญาณสิทธาจารย์ (วิ.) ละสังขาร
ในวันที่ 12-13  พฤษภาคม  2561

 

21

                            

24          25
 
22          23
 
            27          26               
 
4   5   7   6
             
9   10   11   8
               
  1   2    3    13