ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง

 

S 7184389 

นายวิรัตน์  แสนอุดม
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบึงกาฬ

ปฏิทิน

October 2020
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 

 

ที่ตั้ง:  ตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข  2026  ที่ กม.20+230

หัวหน้าหมวดทางหลวง:  นายเก่งกาจ  จันทร์ภักดิ์  ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน  
มีสายทางควบคุมทั้งสิ้น 5 สายทาง   รวมเป็น  111.117   กม.
1.  ตอน ดงบัง - นาพระชัย              สาย 212    กม.209+032 - กม.242+550
2.  ตอน หนองหิ้ง - เหล่าหลวง     สาย 2026   กม.0+000 - กม.47+000
3.  ตอน ท่าก้อน - เซกา                   สาย 2094   กม.63+644 - กม.81+243
4.  ตอน บ้านโพธิ์ - โคกโขง           สาย  2142  กม.0+000 - กม.6+500
5.  ตอน  หนองยาง - บ้านซาง       สาย 2145   กม.0+000 - กม.6+500

 

 

อัตรากำลังเจ้าหน้าที่

               ข้าราชการ       จำนวน    1  คน
               ลูกจ้างประจำ    จำนวน    1  คน
               ลูกจ้างชั่วคราว   จำนวน  21  คน

                 รวมทั้งสิ้น    จำนวน  23  คน

 kengkart

นายเก่งกาจ  จันทร์ภักดิ์

หัวหน้าหมวดทางหลวงเซกา

ติดต่อ  หมวดทางหลวงเซกา
โทร. 042-489223  
มือถือหัวหน้าหมวดทางหลวง  089-2145307 

1172375959