ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง

 

S 7184389 

นายวิรัตน์  แสนอุดม
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบึงกาฬ

ปฏิทิน

October 2020
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 

ที่ตั้ง:  ตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข  222  ที่ กม.102+526

หัวหน้าหมวดทางหลวง:  นายจันทร์โท  ปะโสทานัง  ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน  

มีสายทางควบคุมทั้งสิ้น 2 สายทาง   รวมเป็น  104.440   กม.
1.  ตอน ท่ากกแดง - บึงกาฬ              สาย 222    กม.57+816 - กม.128+756
2.  ตอน พรเจริญ - โซ่พิสัย                สาย 2095   กม.0+000 - กม.33+500

 

     อัตรากำลังเจ้าหน้าที่    

               ข้าราชการ         จำนวน  2  คน
               ลูกจ้างประจำ    จำนวน  3  คน
               ลูกจ้างชั่วคราว   จำนวน  17  คน

                 รวมทั้งสิ้น    จำนวน   22  คน

                                                                                      
     ติดต่อ  หมวดทางหลวงศรีวิไล  ต.ศรีวิไล  อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ  

    โทร. 042-497020  มือถือหัวหน้าหมวดทางหลวง  084-7942743