ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง

 

S 7184389 

นายวิรัตน์  แสนอุดม
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบึงกาฬ

 

จิตอาสาแขวงทางหลวงบึงกาฬ 
ทำความสะอาดถนน เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
วันที่ 5 ธันวาคม 2560

1   

                               นายวิรัตน์  แสนอุดม  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบึงกาฬ  นำเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงบึงกาฬ ทำกิจกรรม
สาธารณประโยชน์  เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  5  ธันวาคม  2560  โดยได้ทำความสะอาดถนนในทางหลวงหมายเลข 222  บริเวณหน้าหอนาฬิกา
ถึงหน้าโกลบอลเฮ้าส์   อ.เมือง  จ.บึงกาฬ  ตั้งแต่เวลา  09.30 - 16.30  น.
                             โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ  นายพิสุทธิ์  บุษยพรรณพงศ์  และรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ
นายกรกต  ธำรงวงศ์สวัสดิ์ ได้มาร่วมทำกิจกรรมและให้กำลังใจในการทำกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

 
     3         22     
 
     4         5
 
     2        23  
 
 8        6
 
 9 1        7
 
9 3        11
 
10         17
 
30       31
 
151614