ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง

 

S 7184389 

นายวิรัตน์  แสนอุดม
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบึงกาฬ

 

งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

k5   
                               นายวิรัตน์  แสนอุดม  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบึงกาฬ  นำเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงบึงกาฬ ร่วมงาน
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่  26  ตุลาคม
2560  เวลา 09.00 น. เวลา 16.30  น. และเวลา  22.00 น.
 
       k1   k3
 
     k6    k8
 
     k9    k2
k4