ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง

 

S 7184389 

นายวิรัตน์  แสนอุดม
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบึงกาฬ

ปฏิทิน

November 2020
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
 

 

ที่ตั้ง : บนทางหลวงหมายเลข 212 ที่ กม. 163+500
หัวหน้าหมวดทางหลวง :  นายบุญเสริม   พวงเพชร  ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

สายทางควบคุมทั้งสิ้น  1  สายทาง ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง  รวมเป็น 112.147 กม.

อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ 

            ข้าราชการ           จำนวน      2  คน
            ลูกจ้างประจำ        จำนวน     3  คน
            ลูกจ้างชั่วคราว      จำนวน   19  คน

                  รวมทั้งสิ้น      จำนวน   24 คน

ติดต่อ : หมวดทางหลวงบึงกาฬ ต.ชัยพร  อ.เมืองบึงกาฬ  จ.บึงกาฬ
มือถือหัวหน้าหมวดทางหลวง : 089-9442989