ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง

 

S 7184389 

นายวิรัตน์  แสนอุดม
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบึงกาฬ

ปฏิทิน

October 2020
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31


cover

 

headerKM
     
                    
  นโยบายการจัดการความรู้ ของกรมทางหลวง ปี 2560
  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานองค์ความรู้ แขวงทางหลวงบึงกาฬ
  แผนการจัดการความรู้ แขวงทางหลวงบึงกาฬ  ประจำปีงบประมาณ 2560
 
 
 
 
 
การพิมพ์หนังสือราชการไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์
     
  หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๖/ว ๒๐๑๙ คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
     และตัวอย่างการพิมพ์
  
  คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ 
  ตารางเปรียบเทียบการตั้งค่าเมื่อพิมพ์โดยเครื่องพิมพ์ดีดกับโปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์  
   หนังสือภายใน  [template สำหรับ MS Word]     
   หนังสือภายนอก  [template สำหรับ MS Word ]    
   คู่มือการติดตั้งและใช้งาน template สำหรับ MS Word     
   
   
  ::ข้อมูลจาก Website สำนักนายกรัฐมนตรี::  
     
งานธุรการหมวดทางหลวง   
  การจ้างลูกจ้างชั่วคราว    
  การลา