ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง

 

S 7184389 

นายวิรัตน์  แสนอุดม
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบึงกาฬ

ปฏิทิน

October 2020
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
แขวงทางหลวงบึงกาฬ สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)
กรมทางหลวง  กระทรวงคมนาคม
 

ที่อยุ่  :  เลขที่  31  หมู่ที่  13  ต.วิศิษฐ์  อ.เมือง  จ.บึงกาฬ  38000
โทรศัพท์  :  0 4249 1205  โทรสาร  0 4249 1206
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
Ipphone  :  41413

ผู้ควบคุมการทำงานของ website หน่วยงาน  
 :  นายพิสิษฐ์  เกตมาลา

    รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวง  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 ผู้ดูแลระบบ website หน่วยงาน   
 : นางอิสรีย์  โชติวุฒิวัฒน์  
   หัวหน้างานสารบรรณ

 ผู้พัฒนา  
 : นางทิวาพร  ศรีชาดา
   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
 
          
 lovely korea 024