ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง

 

S 7184389 

นายวิรัตน์  แสนอุดม
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบึงกาฬ

ปฏิทิน

November 2020
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

งานสารสนเทศ


noi11 

น.ส.มนัสนันท์  ทิพนา
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานสารสนเทศ

 

 

 ข้าราชการ                            พนักงานราชการ พนักงานราชการ  พนักงานราชการ
 nalin  vasana    
น.ส.นลิน  บุสสยา
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ  

นางวาสนา  จำชาติ
พนักงานธุรการ

น.ส.วันทนีย์  อัคพิน
พนักงานธุรการ
น.ส.ธีมาพร  พรมเรียน
พนักงานธุรการ

 

 

                                                                                                                                    
                                                                                                                                                      
                                                                                                                              อัตรากำลังเจ้าหน้าที่    6  คน

              ข้าราชการ         2  คน

              พนักงานราชการ  3  คน

              ลูกจ้างชั่วคราว    1  คน