ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง

 

S 7184389 

นายวิรัตน์  แสนอุดม
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบึงกาฬ

ปฏิทิน

November 2020
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

งานพัสดุและสัญญา


laoong 

นางละออง   พลเยี่ยม
หัวหน้างานพัสดุและสัญญา

 

                                                                        ข้าราชการ                                                                                                                                     พนักงานราชการ

 chada  ple2
   นางชฎาพร  อัครศุภวรกุล     
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน     
น.ส.กฤษฎาพร  เบียนสูงเนิน
พนักงานธุรการ

 

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                    อัตรากำลังเจ้าหน้าที่    6   คน

              ข้าราชการ          2  คน

              พนักงานราชการ   1  คน

              ลูกจ้างชั่วคราว     3  คน