ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง

 

S 7184389 

นายวิรัตน์  แสนอุดม
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบึงกาฬ

ปฏิทิน

November 2020
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

งานการเงินและบัญชี


nuntiya 

นางนันทิยา  นรศาสตร์
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

 

 

                                                               ข้าราชการ                                                                                                      พนักงานราชการ

 somkid  poo1

 นางสมคิด    ภวบุตร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 นางปัญชญานิษฐ์    เชื้อหนองทอน
พนักงานธุรการ

                                                                                                                              

                                                                                                                                                  อัตรากำลังเจ้าหน้าที่    5  คน

              ข้าราชการ          2  คน

              พนักงานราชการ   1  คน

              ลูกจ้างชั่วคราว     2  คน