ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง

 

S 7184389 

นายวิรัตน์  แสนอุดม
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบึงกาฬ

ปฏิทิน

November 2020
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

งานสารบรรณ


itsaree 

นางอิสรีย์  โชติวุฒิวัฒน์
หัวหน้างานสารบรรณ

 

 

 ข้าราชการ                                              ข้าราชการ พนักงานราชการ 
 tiwa  satta  panoi
นางทิวาพร  ศรีชาดา
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน     

นางสาวศรัทธาพร  โคตรหานาม 
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน     

น.ส.อัญชนา  คำเพ็ชร์ดี
พนักงานธุรการ

 

 

                                                                                                                                    
                                                                                                                                                      
                                                                                                                              อัตรากำลังเจ้าหน้าที่    9  คน

              ข้าราชการ  3  คน

              พนักงานราชการ  1  คน

              ลูกจ้างชั่วคราว  3  คน  

              ลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่แม่บ้าน   2  คน