ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง

 

S 7184389 

นายวิรัตน์  แสนอุดม
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบึงกาฬ

ปฏิทิน

November 2020
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

new2                            

19index  

1153015167 การประชุมคณะทำงาน ประสานงานร่วมไทย-สปป.ลาว
     (ประชุมร่วมไทย-ลาว) โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพ
    ไทย-ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ-บอลิคำไซ) ครั้งที่ 1

           แขวงทางหลวงบึงกาฬ นำโดย นายวิรัตน์  แสนอุดม
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงฝ่ายวิศวกรรม  ได้นำเจ้าหน้าที่
แขวงฯ  ร่วมต้อนรับคณะทำงานประสานงานร่วมไทย-สปป.ลาว
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561    New icons 43 Readmore.... 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27index   1153015167 ปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561
     
          แขวงทางหลวงบึงกาฬ นำโดย นายสุภชัย  จันทร์ธง
รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงฝ่ายวิศวกรรม  ได้นำเจ้าหน้าที่
แขวงฯ  ปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2561
ในวันจันทร์ที่  28  พฤษภาคม  2561  

 New icons 43 Readmore.... 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 52index    1153015167  ประชุมสัญจรคณะทำงานติดตามงานบำรุงปกติ
      ประจำปีงบประมาณ 2561

          คณะทำงานดำเนินการติดตามงานบำรุงปกติ ประจำปี
งบประมาณ  2561  ได้เดินทางมาประชุมสัญจร เพื่อติดตาม
ผลงานบำรุงปกติ ณ แขวงทางหลวงบึงกาฬ  
 New icons 43 Readmore.... 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24index  

1153015167  งานครบรอบ 3 ปี การละสัังขาร พระญาณสิทธาจารย์ (วิ.)
     หลวงปู่ทองพูล สิริกาโม วัดสามัคคีอุปถัมภ์ จ.บึงกาฬ

           แขวงทางหลวงบึงกาฬ นำโดยนายวิรัตน์  แสนอุดม 
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบึงกาฬ  นำเจ้าหน้าที่ร่วมทำบุญ
ครบรอบ 3 ปี การละสังขา พระญาณสิทธาจารย์ (วิ.) ในวันทีี่
12-13 พฤษภาคม  2561  New icons 43 Readmore....

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 9index   

 1153015167  คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทน คณะที่ 1  
       เดินทางมาตรวจราชการ

           วันที่ 10  พฤษภาคม  2561  นายชูศํกดิ์  เกวี  ผู้ตรวจ
ราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาม ได้เดินทางมาตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพทำเลและที่ตั้งของที่ดินที่ถูกเวนคืน
ในโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 5 
 
Readmore....

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Songkran61 1index

 

1153015167  พิธีเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัย
     ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561

       วันที่ 11 เมษายน  2561  แขวงทางหลวงบึงกาฬ ได้
ร่วมบูรณาการกับส่วนราชการในจังหวัดบึงกาฬ จัดตั้งศูนย์  
อำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาล 2561 ขึ้น 
Readmore....

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 เที่ยวบึงกาฬ : หินสามวาฬ  : unseenบึงกาฬ